>>> dorobek naukowy 

 

Opublikowane prace moich Doktorantów:


1. Michalak J.., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczyciela, Studium teoretyczno-empiryczne, IBE, Warszawa 2003


2. Szewczyk J., Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera, IMPULS, Kraków 2002

3. Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Impuls, Kraków 2006

    


4. Wejner T., Sprawdzian- egzamin wewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej, Łódź: Wydawnictwo Hamal 2007


5. Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007


6.

Wiśniewska-Kin M., Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć- rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2007

Wiśniewska-Kin M., "Miłość jest jak wiatrak" czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2009

 

    


7. 

Szumlewicz K., Emancypacja przez wychowanie, czyli edukacja do wolności, równości i szczęścia, Gdańsk: GWP 2011

     


8. 

Wnuk A., Nauczyciel wychowania komunikacyjnego wobec współczesnych wyzwań zawodowych i problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego, Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego 2016, ISBN: 978-83-60965-47-4 ; rec. wyd. prof. Henryka Kwiatkowska  

     


9. Suwalska A., English Educational Policy. Contemporary Challenges in a Historical-Comparative Context, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017  

aktualizacja: 04.11.2017