>>> dorobek naukowy 

 

Opublikowane prace moich Magistrantów:


1. Karkowska M., Czarnocka W., Przemoc w szkole, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,, Kraków 1993.

2. Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

3. Bartoszewska E., Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

4. Kobierski K., Ściąganie w szkole. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006