>>> dorobek naukowy

 

WYPROMOWANIE DOKTORÓW


Imię i nazwisko

Temat pracy

Obrona pracy doktorskiej

Wydawnictwo

1. Małgorzata Rosin

Nieautorytarna pedagogika Thomasa Gordona w kształceniu wychowawców

04.06.1998  
2. Joanna Michalak

Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli w kontekście pełnionej przez nich roli społecznej

06.06.2002

praca opublikowana - Wydawnictwo IBE

3. Joanna Szewczyk

Szkolne obrzędy i rytuały w kontekście mitycznej podróży bohatera

14.06.2002

praca opublikowana - Wydawnictwo "Impuls"

4. Monika Wiśniewska-Kin

Słownictwo z zakresu życia psychicznego w języku dzieci. Zasób – tworzenie – rozumienie

29.04.2004

5. Magdalena Błędowska

Autorytet wychowawczy w dobie transformacji społeczno-ustrojowej w świetle opinii kandydatów do zawodu nauczycielskiego 

10.03.2005

6. Teresa Wejner

Funkcje założone a rzeczywiste egzaminu zewnętrznego dla uczniów szkoły podstawowej

10.03.2005

praca opublikowana- Wydawnictwo "Hamal"

7. Alina Wróbel

Wychowanie a manipulacja. Konteksty teoretyczne a praktyka pedagogiczna

07.07.2005

praca opublikowana - Wydawnictwo "Impuls"

8. Beata Owczarska

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jako strategia wdrażania zmian w szkole

08.03.2006  
9. Małgorzata Kosiorek

Metateoretyczna analiza współczesnej pedagogiki autorytarnej

29.03.2007  
10. Ewa Lewik-Tsirigotis

Kształcenie przyszłych nauczycieli w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu. Oczekiwania wobec roli zawodowej
a wymagania reformy

10.07.2008  
11. Katarzyna Szumlewicz

Od Rousseau do Deweya: wątki emancypacyjne w nowoczesnej filozofii wychowania

28.05.2009  
12. Arleta Suwalska

Ideologie edukacyjne jako czynnik zmian w polityce oświatowej Wielkiej Brytanii przełomu XX i XXI wieku

03.12.2014  
13. Bernadeta Agnieszka Botwina

System wartości młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podkarpaciu (promotor pomocniczy - dr Sylwia Jaskulska
z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu)

04.03.2015  
14. Aneta Kinga Wnuk

Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (promotor pomocniczy
dr Stefan T. Kwiatkowski)

04.11.2015  
15. Magdalena Ostolska

Efekty wychowania w szkołach waldorfskich w Polsce (promotor pomocniczy - dr Marta Kotarba- Kańczugowska
z Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w APS w Warszawie)

06.07.2015  

 

 

OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE 

Imię i nazwisko

Temat pracy

Otwarcie przewodu

Uczelnia

1. Edyta Żebrowska Obraz nauczyciela Szkoły Rydzyńskiej” (promotor pomocniczy – dr Katarzyna Buczek Uniwersytet Warszawski) 23.02.2017 Wydział Nauk Pedagogicznych APS w Warszawie
2. Dominik Chojnowski

Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w świetle neoliberalizmu (promotor pomocniczy: dr Maksymilian Chutorański - Uniwersytet Szczeciński)

22.03.2017

Wydział Nauk Pedagogicznych APS w Warszawie

3. Michał Paluch Pomiar interdependencji dydaktycznej w relacji nauczyciel – dorosły uczeń. Podejście relacyjne (Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Szplit UJK w Kielcach) 22.03.2017

Wydział Nauk Pedagogicznych APS w Warszawie

aktualizacja: 22.05.2017