>>> Dydaktyka

 

Seminarium doktorskie i habilitacyjne

prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego oraz dr hab. Aliny Wróbel

z Katedry Teorii Wychowania UŁ

 


Adres:

Łódź, ul. Pomorska 46/48 Wydział Nauk o Wychowaniu

Zasady rekrutacji i działania

 

Terminy spotkań:

Seminarium odbywa się w godz. 12:00-15:30

 7 listopad 2016 (poniedziałek)

13 luty 2017 (poniedziałek)

 15 maja 2017 (poniedziałek)

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom
do awansu naukowego  lub artystycznego, prowadzonych w trybie

  


10.09.2015