>>> Dydaktyka

 

Ogólnopolskie Seminarium Podoktorskie

prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego oraz dr hab. Aliny Wróbel z Katedry Teorii Wychowania UŁ

 


Adres:

Łódź, ul. Pomorska 46/48 Wydział Nauk o Wychowaniu

 

Zasady działania seminarium

 

 

 

 

Zasady rekrutacji na seminarium

 

 

Ankieta aplikacyjna

 

w Ogólnopolskim Seminarium Podoktorskim, które prowadziliśmy w cyklu kwartalnym w Katedrze Teorii Wychowania UŁ  w roku akademickim 2016/2017, problematyka seminarium obejmowała następujące zagadnienia:

1.     Rozwój zawodowy nauczycieli akademickich;

2.     Kultura współpracy w pokoju nauczycielskim w perspektywie relacji  interpersonalnych;

3.     Diagnoza edukacyjna werbalnych kompetencji komunikacyjnych gimnazjalistów w zakresie języka ojczystego;

4.     Teoretyczne i praktyczne konteksty edukacji globalnej w Polsce i Europie;

5.     Proces usamodzielniania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

6.     Upowszechnianie dorobku naukowego przy pomocy społecznościowych portali internetowych.

Każdy z tematów poddawany był analizom metodologicznym oraz merytorycznej dyskusji, by możliwe było doskonalenie warsztatu naukowo-badawczego przez zainteresowane tym osoby.

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego  lub artystycznego, prowadzonych w trybie

  


27.012018