Prywatna strona 
Profesora dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać występujące w naukach o wychowaniu zróżnicowanie perspektyw poznawczych, które odmiennie opisują istotę wychowania i kształcenia, swobody i przymusu, jednoznaczności i ambiwalencji, tożsamości i rozproszenia itp., które wyjaśniają nowe fenomeny dla socjalizacji i edukacji człowieka w ponowoczesnym świecie oraz określają swoistą dlań rolę pedagoga. Współczesna pedagogika jest tylko jedną z nauk, pozwalającą uczestniczyć nam w dochodzeniu do prawdy. Wielość możliwych odczytań dzieł klasyków, dzięki ich mocnemu osadzeniu w tradycji myśli pedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej czy psychologicznej sprawia, iż kreujemy świat iluzji, który ma w sobie coś magicznego, coś, co dopuszcza doświadczanie przez nas sytuacji bez wyjścia. 

O mnie

Dorobek naukowy

Dydaktyka

Polecam

Oceń www

Kontakt

BLOG

....
    
 

Bogusław Śliwerski
O fenomenie popularności pedagogiki

Dość powszechnie uważa się, że pedagogiem powinna być osoba, która została specjalnie przygotowana do kierowania procesami socjalizacyjnymi, wychowawczymi i opiekuńczymi, głównie w działalności pozaszkolnej, ale także w szkole. O ile jednak każdy nauczyciel powinien mieć przygotowanie pedagogiczne, to nie każdy pedagog jest nauczycielem. Bardzo często jednak utożsamia się z rolą pedagoga głównie nauczycieli czy profesjonalistów w szeroko rozumianej dziedzinie edukacji. Dzisiaj pedagog jest jednak kimś więcej - szeroko pojmowaną profesją społeczną wymagającą  przygotowania do podejmowania działania społecznego w tkance społecznej wobec trzech kategorii osób: zagrożonych wyłączeniem, wyłączanych i już wyłączonych (wykluczonych) z życia społecznego. Jako przedstawiciel tej profesji musi orientować swe działania na opiekę i pomoc, na wychowanie, inkulturację, edukację i animację procesów wspomagających rozwój innego człowieka czy grup społecznych [dalej...]


Czesław Kupisiewicz, Warszawa
Bogusław Śliwerski, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP. Warszawa 2009. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Stron 376.

Profesor Bogusław Śliwerski zdecydowanie przewodzi u nas w ostatnich latach na polu – jak to kiedyś nazwał profesor Bogdan Nawroczyński – „pedagogicznego pisarstwa”. Spod Jego pióra wyszło w latach 1998 – 2009 dziesięć poważnych druków zwartych, w tym cztery własne i sześć redagowanych. Tematyka przywołanych tutaj przez mnie publikacji zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na poważne walory merytoryczne, lecz również aktualność świadczącą o tym, że ich Autor pilnie i na bieżąco śledzi stan naszych edukacyjnych realiów oraz żywo reaguje na zachodzące w nich zmiany. Te walory są szczególnie widoczne w książce wymienionej w tytule niniejszej recenzji, której poświęcam to omówienie. [dalej...]

 
Jubileusz 30-lecia pracy na UŁ Recenzje publikacji BS Publikacje BŚ w Impulsie
 
   ...