Warszawa, 13.04.2010

 

Czesław Kupisiewicz

 

 

                                                                                  Szanowny Pan Profesor

                                                                                  Stanisław Mossakowski

                                                                                  Przewodniczący Wydziału I

                                                                                  Nauk Społecznych PAN

 

                                                                                  00-901 Warszawa

                                                                                  Pałac Kultury i Nauki, skr. poczt. 24

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

 

z powodu poważnej choroby od dłuższego już czasu nie mogę uczestniczyć w zebraniach Wydziału I Nauk Społecznych PAN. Proszę zatem i tym razem o usprawiedliwienie mojej nieobecności na zebraniu wyborczym, które ma się odbyć 22 kwietnia br. Chciałbym jednak wypowiedzieć się w tym liście na temat pedagogów ubiegających się o godność członka korespondenta PAN.

W całej rozciągłości zgadzam się z oceną profesora Zbigniewa Kwiecińskiego o kandydaturze Bogusława Śliwerskiego, iż „jest on pierwszoplanową postacią wśród polskiej profesury pedagogicznej jego, i nie tylko pokolenia, o zdecydowanie największym, wszechstronnym treściowo i formalnie dorobku naukowym, organizacyjnym i nauczycielskim, a ponadto o bardzo dobrej pozycji międzynarodowej.”

Jest to ocena tym bardziej godna uwagi, że jej jednoznaczne potwierdzenie stanowią wyniki opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN przez Komitet Nauk Pedagogicznych, w których profesor Śliwerski uzyskał znaczną przewagę nad pozostałymi kandydatami.

Polska pedagogika od wielu już lat nie miała tak wartościowego kandydata na członka korespondenta PAN jak profesor Bogusław Śliwerski.

Jeśli pozwalają na to odnośne przepisy, proszę o przyjęcie niniejszej rekomendacji jako równoznacznej z głosem popierającym kandydaturę prof. Bogusława Śliwerskiego na członka korespondenta PAN.

 

                                                                                             Z wyrazami poważania