Literatura specjalistyczna

 

IDEOLOGIE EDUKACYJNE


 1. Bastiat F., Co widać i czego nie wdać, Instytut Liberalno-Koserwatywny, Wyd. Dextra, Lublin Rzeszów 2003 

 2. Cichocki R., Głuszyński J., Wychowanie a procesy upowszechniania ideologii, Człowiek i Społeczeństwo, tom VIII, Wychowanie we współczesnym społeczeństwie, UAM, Poznań 1992.

 3. Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, tłumaczyła Małgorzata Wyrzykowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999 (r.I . Upolitycznienie edukacji)

 4. Czerepaniak – Walczak M., Reformowanie edukacji w perspektywie emancypacji i dystansu władzy, Forum Oświatowe 2001 nr 1

 5. Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydawnictwo „Edytor” Poznań-Toruń 2001

 6. Fend H., Morfologia pedagogicznego konserwatyzmu [w:] Nieobecne dyskursy, część III, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1993

 7. Freire P., Giroux H.A., Edukacja, polityka i ideologia [w:] Nieobecne dyskursy, część III, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1993

 8. Giddens A., Poza lewicą i prawicą, Zysk i S-ka, Poznań 2001

 9. Giroux H., McLaren P., America 2000 i polityka wymazywania: demokracja i różnice kulturowe w oblężeniu [w:] Nieobecne dyskursy, część III, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1993

 10. Giroux H.A., Reprodukcja. Opór i akomodacja, [w:] Nieobecne dyskursy, część I, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1991

 11. Giroux H.A., Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego i Lecha Witkowskiego, IBE, Warszawa  1993

 12. Giroux H.A., W kierunku nowej sfery publicznej, [w:] Nieobecne dyskursy, część I, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1991

 13. Gołębniak D., Praktyka w teoii. Teoria edukacyjna jako wiązka różnych (utopijnych, deliberatywnych, ewaluatywnych, naukowych) dyskursów odnoszących się do praktyki, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, XII, UMK Toruń 1994

 14. Hejnicka-Bezwińska T., Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności, Wydawnictwo’69, Warszawa  1997, s. 76.

 15. Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego i Lecha Witkowskiego, IBE, Warszawa  1993

 16. Konarzewski K., Teoria czy dyskurs? Spór o zadania pedagogiki, Instytut Psychologii PAN, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szklarska Poręba, 25-27 października 1996. Dyskursy edukacyjne w Polsce po roku 1989. Materiały przedkonferencyjne, preprint 1 (2/96), Wrocław 1996, s. 2

 17. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Łódź  1981

 18. Kwieciński Z., Ideologie i kompetencje edukacyjne w świadomości potocznej. Studium empiryczne, Forum Oświatowe 1998 nr 1

 19. Leksykon politologii, praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wyd. Atlas 2, Wrocław 1997;

 20. Leppert R., Potoczne teorie wychowania studentów pedagogiki, WSP Bydgoszcz 1996

 21. Lewowicki T., O związkach między ideologiami, teoriami i strategiami reform oświatowych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, XII, UMK Toruń 1994

 22. Liberalizm, lewica, mądrość powieści (Rozmawiają: Richard Rorty i Lech Witkowski) [w:] Nieobecne dyskursy, część III, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1993

 23. Listy o edukacji, pod red. Lecha Witkowskiego, Forum Oświatowe 1998 nr 2

 24. Malewski M., Niepewność wiedzy – zawodność edukacyjnej praktyki, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2002 nr 4

 25. McLaren P., Język, struktura społeczna i tworzenie podmiotowości, [w:] Nieobecne dyskursy, część I, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1991

 26. Meighan R., Socjologia edukacji, red. Naukowa Zbigniew Kwieciński, Wyd. UMK, Toruń 1993 (r. Ideologie edukacyjne).

 27. Mysłakowski Z., Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, KiW, Warszawa  1964 (polityka a pedagogika, s. 27)

 28. Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, red. Danuta Waloszek i Krzysztof Wąż, ODN, Zielona Góra 2002

 29. Nalaskowski A., Ideologiczny gen  oceny, Bnowe w Szkole 2000 nr 5 i 6. (także: A. Nalaskowski, Widnokręgi edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002

 30. Nowak L., Lewica, prawica, teoria społeczna. Esej raczej ideowy niż naukowy [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. Jerzy Brzeziński, Lech Witkowski, Wydawnictwo Edytor, Poznań- Toruń 1994,

 31. Nowak M., Teoria czy praktyka, ideologia czy nauka? Dylematy metodologiczne współczesnych koncepcji wychowania, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, XII, UMK Toruń 1994

 32. Paciorek A., Spór nie ucichnie, Rzeczpospolita 1997 Nr 174;

 33. Polak K., Indywidualne teorie nauczycieli. Geneza. Badanie. Kształtowanie, Wyd. UJ, Kraków  1999

 34. Potulicka E., Nowa Prawica a edukacja. Reforma edukacji według modelu demokracji rynkowej oraz z perspektywy demokracji liberalno-etycznej i socjaldemokratycznej, Wyd. Edytor, Poznań-Toruń 1996

 35.  Potulicka E., Nowa Prawica, jej ideologia oraz strategia reformy edukacji (na przykładzie Anglii i Walii), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, XII, UMK Toruń 1994

 36. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red. R.E. Goodina i P. Pettita, przekład z angielskiego C. Cieśliński i M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 1998;

 37. Przyszczypkowski K., Ideologie edukacyjne opozycji politycznej w Polsce w latach 70. i 80., Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, XII, UMK Toruń 1994

 38. Ranson S., Rynki czy demokracja dla edukacji [w:] Nieobecne dyskursy, część V, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1997

 39. Reut M., „Ograniczenia” liberalizmu i samoograniczenie wolności (edukacja jako miejsce sporu o rozumienie wolności), [w:] Nieobecne dyskursy, część V, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1997

 40. Rodziewicz E., „Szkoły myślenia” w edukacji. Praktyki  myślenia wychowawczego – teorie – orientacje edukacyjne [w:] Edukacja wobec zmiany społecznej, red. Jerzy Brzeziński, Lech Witkowski, Wydawnictwo Edytor, Poznań- Toruń 1994,

 41. Rutkowiak J., Szczepska-Pustkowska M., Polityczność a upolitycznianie wychowania (W oparciu o teoretyczną rekonstrukcję fenomenu „pedagogika socjalistyczna”) [w:] Odmiany myślenia o edukacji red. Joanna Rutkowiak, Impuls, Kraków 1995

 42. Rutkowiak J., Wielość języków pedagogiki a problem jej tożsamości [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. Henryka Kwiatkowska, PTP, Warszawa 1994

 43. Shapiro S., O publicznym dyskursie edukacyjnym w USA (1970-1990), [w:] Nieobecne dyskursy, część III, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1993

 44. Shapiro S., Zmiana w edukacji i kryzys lewicy. W stronę postmodernistycznego dyskursu edukacyjnego [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego i Lecha Witkowskiego, IBE, Warszawa  1993

 45. Szkudlarek T., Radykalna krytyka, pragmatyczna zmiana, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania, XII, UMK Toruń 1994

 46. Rozróżnianie ideologii edukacyjnych [w:] Doświadczenie i projekcja przyszłości w treściach pedagogicznego kształcenia nauczycieli, red. R. Parzęcki, R. Cierzniewska, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. COM SN Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, Bydgoszcz-Kraków 2000, s. 57-73

 47. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001

 48. Śpiewak P., Ideologie i obywatele, Biblioteka Więzi, Warszawa 1991

 49. Vic Kelly A., Edukacja w społeczeństwie demokratycznym: podstawowe zasady [w:] Nieobecne dyskursy, część V, pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, UMK Toruń 1997

 50. Wołoszyn S., Jak rozumieć tożsamość pedagogiki? (Głos w dyskusji) [w:] Ewolucja tożsamości pedagogiki, red. Naukowa Henryka Kwiatkowska, PTP, Warszawa 1994

 51. Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2002

 52. Zielińska H., Noam Chomsky o antyedukacyjnej funckji globalnej  amerykanizacji, Forum Oświatowe 2001 nr 2