Literatura specjalistyczna

 

Wybrane publikacje o tematyce harcerskiej


 

 • B. Śliwerski, Spotkania w instruktorskim kręgu, MAW, Warszawa 1983, ss.150.
 • B. Śliwerski, Przyrzeczenie w drużynie harcerskiej. Z dziejów metodyki, HOW, Kraków 1986, ss.203 (II wydanie - 1987, III wyd. Oficyna Impuls, Kraków 1994, ss. 208).
 • B. Śliwerski, Zwyciężaj sam siebie, HOW, Kraków 1987, ss. 160.
 • B. Śliwerski, Harcmistrzu skorzystaj, HOW, Kraków 1987, ss. 160.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Tylko dla instruktorów, HOW, Kraków 1989, ss. 246.
 • B. Śliwerski, Stalinizm w ZHP, HOW, Kraków 1989, ss. 32.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Jak być zastępowym, HOW, Kraków 1986, ss. 187 (II wyd. 1990);
 • B. Śliwerski, O sztuce porozumiewania się, HOW, Kraków 1987, ss. 104.
 • B. Śliwerski, Jak rada radzi, HOW, Kraków 1987, ss. 124.
 • B. Śliwerski, Rozmowy z drużynowym, HOW, Kraków 1987, ss.98.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Ty - Inni - W Zespole, HOW, Kraków 1988, ss. 102.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Jak być zastępowym, MAW, Warszawa 1989, ss. 246.
 • B. Śliwerski, Aktywizujące metody doskonalenia kadry instruktorskiej, "Małe Motywy" 1978 nr 39, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Metody poznawania zuchów i harcerzy, "Małe Motywy" 1978 nr 41, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, Metody aktywizujące doskonalenia kadry instruktorskiej. Metoda sytuacyjna, "Małe Motywy" 1978 nr 44, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, Aktywizujące metody doskonalenia kadry instruktorskiej. Metoda inscenizacji, "Małe Motywy" 1978 nr 49, s. 1-7.
 • B. Śliwerski, Aktywizujące metody doskonalenia kadry instruktorskiej. Sąd nad poglądem. Sukcesy i porażki kadry instruktorskiej, "Małe Motywy" 1979 nr 4, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Współzawodnictwo - ćwiczenie aktywizujące, "Małe Motywy" 1979 nr 16, s. 1-7.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Ty-Inni-W zespole. Socjometria dla każdego funkcyjnego, "Małe Motywy" 1979 nr 26-27 s. 2-6.
 • B. Śliwerski, Metody pobudzania aktywności, "Małe Motywy" 1979 nr 30-31, s. 1-8.
 • P. Babij, B. Śliwerski, Aktywizujące metody doskonalenia kadry instruktorskiej. Psychodramat, dyskusja panelowa, inscenizacja, "Propozycje-Motywy" 1979 nr 43, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, Aktywizujące metody doskonalenia kadry instruktorskiej - ćwiczenie "Każdy ma równe szanse", "Propozycje-Motywy" 1980 nr 9, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, W. Śliwerski, Aktywizujące metody doskonalenia kadry instruktorskiej. Techniki twórczego myślenia, "Propozycje-Motywy" 1980 nr 49, s. 1-8.
 • B. Śliwerski, Ich sąd o harcerstwie, "Motywy" 1980 nr 42, s. 1-2.
 • B. Śliwerski, O aktywności. Studenci-instruktorzy, "Motywy" 1981 nr 1, s. 9.
 • B. Śliwerski, Stereotypy i bariery w kształceniu, "Harcerstwo" 1981 nr 2, s. 11-14.
 • B. Śliwerski, Współzawodniczyć - warto czy nie warto? "Drużyna-Propozycje" 1983 nr 7/11, s. 10-13.
 • B. Śliwerski, Samowychowanie jako dominanta harcerskiego stylu życia, "Harcerstwo" 1985 nr 7, s. 18 - 26.
 • B. Śliwerski, Einige Aspekte des Begriffs der Selbsterziehung/ On some aspects of the term self - education, German and English Newsletter , 1986 nr 26, s. 4 - 10.
 • B. Śliwerski, Arbeitsformen und Methoden des polnischen Pfadfinderbundes/Activites and Educational Methods of the Polish Scout Association (w:) German and English Newsletter, 1986 nr 27, s. 6- 13.
 • B. Śliwerski, Harcerskie przygotowania do dorosłego życia, "Oświata i Wychowanie" 1987 nr 17, s. 37 - 40.
 • B. Śliwerski, O potrzebie reorientacji wychowania internacjonalistycznego, Harcerstwo 1989 nr 3., s. 1-8
 • B. Śliwerski, Ruch społecznej odnowy ZHP a alternatywne organizacje harcerskie lat osiemdziesiątych, "Harcerstwo" 1989 nr 9, s. 7 - 17.
 • B. Śliwerski, Czy ZHP uwolni się od pozostałości stalinizmu? "Harcerstwo" 1990 nr 2-3, s. 12 - 16.