Literatura specjalistyczna

 

 

OPISY


 

 • Goffman Erving "PIĘTNO SPOŁECZNE. Rozważania o zranionej tożsamości"

  ISBN 83-89574-74-8, format B5, oprawa miękka, 198 str.
  Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

  Znany już polskiemu czytelnikowi z książki pt. "Człowiek w teatrze życia codziennego" błyskotliwy kanadyjski socjolog Erving Goffman bada zjawisko społecznej stygmatyzacji. Opierając się na zapisach autobiograficznych i studiach przypadków osób napiętnowanych, autor analizuje ich poczucie tożsamości i relacje z osobami "normalnymi".

 • Edward Hajduk "Człowiek dobry"

  Wydanie I, Kraków 2005, ISBN 83-7308-493-2, Format B5, Objętość 72 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa, Cena zł 12,00

  Książka zawiera opis wzorów człowieka dobrego. Podstawą ich wyodrębnienia jest rodzaj pozytywnego udziału człowieka w tworzeniu konkretnych warunków określających przebieg życia innych ludzi. Rejestr tych wzorów wzmocniony jest analizą różnic między nimi oraz relacji ich do postulatu usamodzielniania się człowieka w procesie socjalizacji. Samodzielność to najbardziej pożądana cecha człowieka dorosłego.

  W książce opisanych jest sześć wzorów człowieka dobrego, relacje między nimi oraz relacje do postulatu usamodzielniania się jednostki w procesie socjalizacji.

  Książka może być przydatna studentom studiów humanistycznych, szczególnie kierunkom nauczycielskim, nauczycielom, pracownikom instytucji pomocy społecznej, pedagogom szkolnym oraz dziennikarzom, którzy zajmują się problemami społecznymi.

 • Mariusz Dembiński "Rytualne oblicze lekcji. Studium teoretyczno-empiryczne"

  Wydanie I, Kraków 2005, ISBN 83-7308-301-4, format B5, Objętość 172 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa, Cena zł 19,80

  Lekcja, oblicze i rytuał to pojęcia tworzące temat prezentowanego tytułu. Książka jest zbiorem przemyśleń na temat rytuału i możliwości jego wykorzystania w rozumieniu otaczającej nas rzeczywistości (opracowanie idealnego modelu rytuału, metody badań – rytostrukcji – w nawiązaniu do której można odkryć to, co w rytualne jest niewidoczne, jak na niezależne zjawisko kultury (lekcja jako mikrorytuał).

  Rytualne oblicze lekcji jest książką dla każdego. Można w niej odnaleźć siebie niezależnie od tego, kim się jest, co się robi i ile ma się lat. Każdy spędził wiele lat w szkole, każdy doświadczał w niej siebie, w różnych relacjach z innymi i to w różnych kontekstach. Każdy, czy chce tego, czy nie, jest „modelowany” przez szkolne rytuały.

  Treść tej książki powinni poznać zwłaszcza pracownicy nauki, nauczyciele, „refleksyjni” uczniowie i studenci, ponieważ to właśnie oni są „żywą materią” rytualnego oblicza lekcji. 

 • Sebastian Taboł "Istota czytania"

  Wydanie I, Kraków 2005, ISBN 83-7308-392-8, format B5, Objętość 224 strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa, Cena zł 24,80

  Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, które człowiek powinien opanować w czasie swojego życia. Społeczeństwo amerykańskie uważa, że czytanie jest zajęciem zbyt trudnym, aby warto się było nim interesować. Nie inaczej jest w polskim społeczeństwie. Gwałtownie spada liczba osób czytających cokolwiek. Sondaże są wręcz zastraszające.

  Świadomość tego, jak wielką rolę odgrywa umiejętność czytania we współczesnym świecie, powinna skłaniać wszystkich nauczycieli do zwracania uwagi na kształcenie umiejętności czytania, co ma zapobiec późniejszym trudnościom w jej opanowaniu.

  W książce Autor opisuje rodzaje czytania, metody stosowane w początkowej nauce czytania (także te eksperymentalne). Czytelnik znajdzie tu również informacje na temat cech dobrego czytania, troszeczkę historii na temat elementarzy, z których uczyli się nasi przodkowie. Ważną problematykę poruszono w rozdziale na temat dziecięcych trudności w czytaniu.

  We wstępie Autor twierdzi, że kto czyta, żyje dwa razy. Rolą Czytelnika jest odpowiedź na pytanie, co Autor miał na myśli...

 • Małgorzata Mnich "Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym"

  Wydanie I, Kraków 2002, ISBN 83-7308-135-6, format B5, Objętość 256 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa, Cena zł 24,80

  Rozwój sprawności językowej umożliwia i warunkuje wszechstronny rozwój osobowości każdego człowieka. Osiągnięcie tej sprawności ułatwia życie, współżycie i współpracę z innymi ludźmi, daje możliwość kształcenia i zdobywania wiedzy.

  Książka jest wnikliwą analizą stanu sprawności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  w zakresie pisania, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności systemowej, na którą składają się elementy leksykalne, słowotwórcze, fleksyjne, składniowe oraz organizacja tekstu pisanego. Analiza uwzględnia założenia lingwistyki edukacyjnej oraz dynamiczną normę rozwojową, a nie jak dotychczas – statystyczną normę słownikową.

  Odbiorcami publikacji będą nauczyciele nauczania początkowego, studenci kierunków: pedagogika wczesnoszkolna, wczesnoszkolne nauczanie zintegrowane, czy pedagogika przedszkolna, a także pracownicy naukowi interesujący się zarówno pedagogiką wczesnoszkolną, jak również językoznawstwem.