Literatura specjalistyczna

 

 

PSYCHOLOGIA


A -J

Adorno T., Osobowość autorytarna, tłum. Marcin Pańków,. Przedmowa do wydania polskiego Michał Herer, Warszawa: WN PWN 2010

Alford B.A., Terapia poznawcza jako teoria integrująca psychoterapię, tłum. Małgorzata Łamacz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Badania narracyjne w psychologii, red. Maria Straś-Romanowska, Bogna Bogusz i Magdalena Żurko, Warszawa: ENETEIA 2010

Bagan-Wajda K., Rozwój dialogiczny w okresie niemowlęcym. Badanie porównawcze interakcji rodziców z niemowlęciem  słyszącym oraz rodziców z niemowlęciem z uszkodzonym słuchem w oparciu o elementy dialogowe istotne dla procesu nabywania mowy, Olsztyn: Centrum Badan Społecznych UWM 2015.

Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, tłum. J. Kowalczewska,  J. Radzicki, warszawa: WN PWN 2007

Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłu,. Hanna Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2008

Barkley R.A., Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny, tłum. Marta Kapera, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015.

Bąbel P., Suchowierska M., Ostaszewski P., Analiza zachowania od A do Z., Gdańsk: GWP 2010

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, przełożył Aleksander Wojciechowski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004 

Bell P.A., Greene Th. C., Fisher J.D., Bauk A., Psychologia środowiskowa, GWP, Gdańsk 2004 

Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Seidler A., Tipton S.M., Skłonność serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, tłum. Dorota Stasiak, Piotr Skurowski

Bidzin M., Psychologiczne aspekty niepłodności, Krakó1.: Oficyna Wydawnicza „Impuls 2006.

Błachnio A., Człowiek autorski w erze globalizacji, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2011

Bőhner G., Wänke M., Postawy i zmiana postaw, przekład Józef Radzicki, GWP, Gdańsk 2004

Bonet G., Perwersje seksualne. Historia pojęcia. Opis objawów. Przyczyny, przekł. Daria Demidowicz- Domanasiewicz, Wstęp do wydania polskiego : prof. Lew Starowicz, Gdańsk: GWP 2006

Borowska T., Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby – rozwijanie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006.

Branden N, Jak dobrze być sobą. O poczuciu własnej wartości, tłum. Małgorzata Trzebiatowska, Gdańsk: GWP 2007

Brown R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, tłum. Jacek Suchecki, GWP, Gdańsk 2006

Brycz H., Karasiewicz K., Skala metapoznawczego JA. Związki między metapoznaniem JA a zdolnością do samoregulacji, Kraków:  IMPULS 2011

Brycz H., Trafność spostrzegania własnych i cudzych zachowań, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

Brzezińska A., Janiszewska-Rain J., W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2005

Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007

Buscaglia L.F., Sztuka bycia sobą, przekład: Anna Lasocka-Biczysko, Gdańsk: GWP 2007

Cabalski M., Przemoc stosowana przez kobiety, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Campbell A., Jej niezależny umysł. Psychologia ewolucyjna kobiet, tłum. Joanna Kantor-Martynuska, Wydawnictwo Literackie, Kraków  2004

Casacubert David, Umysł. Czym jest i jak działa, przeł. Jan Krzyżanowski, Warszawa. Świat Książki 2007

Cataluccio F., Niedojrzałość. Choroba naszych czasów,  przeł. Stanisław  Kasprzysiak, Kraków: IW ZNAK 2006

Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Churchland P. S., Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, tłum. i przedmowa Mateusz Hohol, Natalia Marek, Warszawa: Centrum Center Press 2013

Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2006

Ciarrocchi J, W., Wicks R.J., Psychoterapia duchownych i osób zakonnych, tłum. Anna Rozwadowska, Gdańsk: W Drodze , GWP 2008

Cichocki R., Podmiotowość w społeczeństwie, Wydawnictwo UAM, Poznań 2003 

Cioffi F., Freud i pseudonauka, tłum. Ryszard Stachowski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010

Clark D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, tłum. Milena Bianga, GWP, Gdańsk 2005

Cwalina W., Falkowski A., Koniak P., Mackiewicz R., Wieloznaczność w przekazach politycznych, Sopot: GWP  2015.

Czarnawska M.M., Przyjazne porozumiewanie się, GWP Warszawa 2004 

Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Kozieleckiemu, Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006.

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Janiszewska-Nieścioruk Zdzisława (red.) Tom I, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004

Czy sprawiedliwość jest możliwa? Red. Dorota Probucka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

d'Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, GWP, Gdańsk 2005

de Bono E., Mieć piękny umysł, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA 2009

Dilts R.B., Zręczność językowa. Magia zmiany przekonań poprzez rozmowę, przeł. Beata i Jerzy Moderscy, Lublin: 2008.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa: WN PWN  2007

Dobro i zło. Z perspektywy psychologii społecznej, zebrał i opracował Arthur G. Miller, przeł. Violetta Reder, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005

Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, wyd. drugie, Kraków: Wydawnictwo SALAWTOR 2005

Erikson E.H.: Tożsamość a cykl życia. - (tłum. z jęz. ang. Żywicki M.). - Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2004

Etyczne dylematy psychologii, red. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 

Fize M., Kłamcy. Dlaczego boją się prawdy, Klub Dla Ciebie, Warszawa: 2009

Försterling F., Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie, przeł. Józef Radzicki, Gdańsk: GWP 2006.

Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce . Nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005

Gałkowska-Jakubik M., Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja  koncepcji Ericha Fromma, TN KUL, Lublin 2007

Gardian R., Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Gardian R., Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Difin, Warszawa 2006

Gelso Ch. J., Hades J.A., Relacja terapeutyczna, przekład Olena Waśkiewicz, Monika Rucińska, GWP, Gdańsk 2004

Gilbert M.C., Evans K., Superwizja w psychoterapii, przekład Anna Tanalska – Dulęba, GWP, Gdańsk 2004

Gilligan C., Chodźcie z nami! Psychologia i opór, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2013.

Ginger S., Gestalt. Sztuka kontaktu. Optymistyczne podejście do relacji międzyludzkich, przełożyła Wanda Drabik, Wydawnictwo Jacek Santorski. Co, Warszawa 2004 

Grabowski A., Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWP, Gdańsk 2004 

Grom B., Psychologia wychowania religijnego, tłum. Henryk Machoń, Wprowadzenie Zbigniew Marek  SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011

Grulkowski B., Skala postaw Być i Mieć. Podręcznik, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Guichard J., Huteau M., Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego,  Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2005

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, przeł.  Ryszard Zajączkowski, Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2005

Harciarek M., Podstawy psychologii realistycznej według Karola Wojtyły, Katowice¨ Wydawnictwo KOS 2008.

Heaton J.A., Podstawy umiejętności terapeutycznych, przekład Jolanta Bartosik, GWP, Gdańsk 2003

Hellewell Jonathan S. E.,  Stirling John D., PSYCHOPATOLOGIA, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk  2005

Henderson J., Pamięć i zapominanie, przekład Ewa Wojtych, GWP, Gdańsk 2005

Herzog W., Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji, przekł.  Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006

Hobfoll S. E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, tłum. Magdalena Kacmajor, GWP, Gdańsk 2006

Hochschild A.R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, tłum. Jacek Konieczny,  Warszawa: WN PWN 2009

Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, przeł. Olena Waśkiewicz, Gdańsk: GWP 2006

Honore C., Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój! tłum. Wojciech Mitura, Warszawa: Wydawnictwo Drzewo Babel 2011

Horgan J., Psychologia terroryzmu, tłum. Aleksandra Jaworska-Surma, Warszawa: WN PWN 2008

Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, przeł.: A. Jurgiel, E. Kurantowicz, M. Malewski, A. Nizińska, T. Zarębski, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 2006.

Informatyka i psychologia w społeczeństwie informacyjnym, red. Ryszard Tadeusziewicz, Tomasz Rowiński, Kraków: Wydawnictwo AGH 2011

Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław Jacek Paluchowski, WN PWN , Warszawa  2009

Ja i tożsamość. Perspektywa psychologiczna. - (red. Tesser A., Felson R.B., Suls J.M., tłum. z jęz. ang. Karolczak A.). - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

Jacobs M., Zygmunt Freud, przekł. Marta Lipińska, wstęp do wydania polskiego Maciej Musiał, Gdańsk: GWP 2006

Jacyno M., Kultura indywidualizmu Warszawa: WN PWN 2007

Jagieła J., Socjoterapia w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Kraków: Wydawnictwo RUBIKON 2007

Jak Polacy przegrywają. Jak Polacy wygrywają, red. Marek Drogosz, GWP, Gdańsk 2005 

Jakubowska U. , Ekstremizm polityczny. Studium psychologiczne, GWP, Gdańsk 2005

Jan Strelau poza czasem. Rozmowa Agnieszka Wilczek i Jakub Balicki, Sopot: Smak Słowa 2015. 

Joule R.-V., Beauvois J.-L., Gra w manipulacje. Wywieranie wpływu dla uczciwych, przeł. Elżbieta Urscheler, Gdańsk: GWP 2006

K -P

Karwowski M., Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność, Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2005

Kataryn Geldard, David Geldard, Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych, tłum. Anna Lasocka-Biczysko, GWP, Gdańsk 2005

Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne dla praktyków i rodziców,  tłum. Joanna Kowalczewska, GWP, Gdańsk  2004

Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Konflikt i porozumienie. Psychologiczne podstawy demokracji deliberatywnej, red. Janusz Reykowski, Warszawa: Wydawnictwo Academica SWPS 2007

Kossowska M., Śmieja M., Śpiewak S., Społeczne ścieżki poznania, GWP, Gdańsk 2005

Kościelska M., Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kottler J. A. , Skuteczny terapeuta, przekład Ewa Jusewicz – Kalter, GWP, Gdańsk 2003 

Kottler J. A., Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem? Przekład Anna Rozwadowska, GWP, Gdańsk 2003

Kowal- Orczykowska A., W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kowgier A., Życie intymno-emocjonalne osób starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Kozielecki J., Moje wzloty i upadki. Autobiografia z psychologią w tle, Gdańsk: GWP 2010

Kozielecki J., Psychologia w wielkim świecie, Warszawa: Wydawnictwo akademickie „Żak” 2008.

Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szansa i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004

Kozłowski T., Kłamię, więc jestem. W poszukiwaniu początków samoświadomości, Taszów: Biblioteka Moderatora 2007

Kubicka D., Kołodziejczyk A., Psychologia wpływu mediów. Wybrane teorie, metody, badania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kultura i edukacja, (konteksty i kontrowersje), red,. Witold Jakubowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kuryś K., Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Kurzban R., Dlaczego wszyscy (inni) są hipokrytami. Ewolucja i umysł modułowy, Warszawa: CeDeWu.PL 2014

Ladd K.L., Spilka B., Psychologia modlitwy. Spojrzenie naukowe, Kraków: Wydawnictwo WAM 2014.

Lasota A., Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010.

Law H., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, tłum. Grażyna Skoczylas, Warszawa: WN PWN 2010

Lawendowski R., Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od wieku, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Ledzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa: WN PWN  2011

Lieberman D.J., Sztuka rozwiązywania konfliktów. Jak porozumiewać się w każdej sytuacji, GWP, Gdańsk  2004

Lilienfeld S.O., Lynn S.J., Ruscio J., Beyerstein B.L., 50 wielkich mitów psychologii popularnej, tłum. Dariusz Sagan, Warszawa-Satre Groszki: Wydawnictwo CiS 2011

Lindenmeyer J., Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Wstęp do wydania polskiego Ewa Woydyłło, przekłada: Jan Chodkiewicz, Gdańsk: GWP 2007

Litzke S. M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. Magdalena Wojdak – Piatkowska, Gdańsk: GWP 2007

Łukaszewski W., Doliński D., Maruszewski T., Ohme R., Manipulacja, Wydawnictwo Smak Słowa,  Sopot 2009

Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M., Wytrwałość w działaniu. Wyznaczniki sytuacyjne i osobowościowe, Gdańsk: GWP 2006

Łukaszewski W., Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa 2010

Łysakowski T., Wpływowe osoby. Gramatyka i perswazja, Warszawa: Wydawnictwo  Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica” 2005

Macario L., Rocchi M., Komunikacja w relacjach niesienia pomocy, przeł. Ks. Bogdan  Stańkowski, Kraków: WAM 2011

Macmillan M., Freud oceniony. Analiza krytyczna dzieła, przekład Michał Zagrodzki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Makarowski R., Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Makarowski R., Manipulacje w postępowaniu karnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Maliszewski N., Regulacyjna rola utajonej postawy,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  2005

Martin M. Anthony, Richard P. Swinson, Kiedy doskonałość nie wystarcza. Jak sobie radzić z perfekcjonizmem, tłum. Aneta Nowak, Warszawa: Jacek Santorski& Co Agencja Wydawnicza 2008

Maruszewski, T.  Pamięć autobiograficzna, GWP, Gdańsk 2005

Masson J., Przeciw terapii, wstęp Dorothy Rowe, tłumaczenie Bronisław Grulkowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

McBurney D., Myślec jak psycholog, tłum. Małgorzata Trzebiatowska, Gdańsk: GWP 2008 

Melanie Klein. Pisma – tom 1, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921 – 1945, przekład Danuta Golec, Anna Czownicka (rozdział 20), Gdańsk: GWP 2007

Milgram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. Małgorzata Hołda, Kraków: Wydawnictwo WAM  2008

Millo T., Davis R., Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie, Instytut Psychologii Zdrowia. PTP,  Warszawa 2005

Mindell A. i A., Tyłem do przodu. Praca z procesem w teorii i praktyce, tłum. Henryk Smagacz, Psychologia i Świat Oficyna Wydawnicza PTPZnP, Warszawa 2005

Mudyń K., W poszukiwaniu prywatnych orientacji antologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności desygnatów pojęć, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007

Murray K., Język liderów,, przeł. Marcin Wąsiel, Warszawa: Platon Sp. z o.o. 2014

Naruszewicz-Duchlińska A., Nienawiść w czasach internetu, Gdynia : Novae Res 2015

Nazare – Aga I., Nie pozwól sobą manipulować, przeł. Agnieszka Barbara Ciepłowska, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2004 

Nieuświadomiony afekt. Najnowsze odkrycia, red. Rafał Krzysztof Ohme, Gdańsk: GWP 2007.

Nisbett R.E., Geografia myślenia. Przeł. Ewa Wojtych, Sopot: Smak Słowa 2015

Nowak A.J., OFM, Osobowość sakramentalna, Lublin: RW KUL 2000

Nowe perspektywy badan rozwoju w dzieciństwie i dorosłości. Księga pamiątkowa dla Profesor Marii Kielar-Turskiej, red. Dorota Kubicka, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015.

O przekraczaniu granic własnych ograniczeń. Z perspektywy psychotransgresjonizmu, red. Irena Pufal-Struzik, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą, red. Emilia Marynowicz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Oleś P. K., Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana - integracja, Warszawa: WN PWN  2011

Oniszczenko W., Genetyczne podstawy ludzkich zachowań. Przegląd badań w populacji polskiej, GWP, Gdańsk 2005

Osoba i osobowość. Materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r., Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006

Pałyska K., Mechanizm pułapki na  wojnie, w polityce i życiu codziennym, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2010

Pankalla A., Kilian A., Psychescapes. Tożsamość naszych czasów? Studium psycho-kulturowe, Poznań: Poznańskie Wydawnictwo Psycho-Kulturowe 2007.

Pankiewicz P., Metapsychiatria, Warszawa: MEDYK Sp. z o.o. 2005

Patzlaff Rainer, Zastygłe spojrzenie. Fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Pąchalska M., Kaczmarek B.L.J., Kropotov J.D., Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki, Warszawa: WN PWN 2015.

Pietrasiński Z., Dziennik komputerowy z […] . Wybór i opracowanie  Teresa Rzepa,  Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015

Pietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Warszawa: Wydawnictwo CIS 2008

Pietrzyk A., Ta choroba w rodzinie. Psycholog  o raku, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Pinker S., Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi, tłum. Magdalena Szymczukiewicz, Kielce: Wydawnictwo Charaktery 2015.

Pinker S., Tabula rasa. Spory o naturę ludzką, przekład Agnieszka Nowak, GWP, Gdańsk 2005

Plopa M., Psychologia  rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004 

Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii, red. Krystyna Drat-Ruszczak, Ewa Drążkowska-Zielińska, Academica Wydawnictwo  SWPS, Warszawa 2005

Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Poradnictwo między etyką a techniką, red. Violetta Drabik-Podgórna, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 

Praktyki cielesne, red. Jacek Maria Kurczewski,, Warszawa: Trio 2006

Psycholingwistyka, Bernstein Ratner Nan (red.),  Berko Gleason Jean (red.) przekład: J.Bobryk, N.Bobryk-Deryło, E.Haman, M.Haman, H.Okuniewska, J.Okuniewski, J.Rączaszek-Leonardi, M.Staroń, J.Suchecki, A. Tarłowski, tytuł oryg. Psycholinguistics, GWP, Gdańsk 2005

Psychologia ekonomiczna. - (red. Tyszka T.). - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

Psychologia języka dziecka. Osiągnięcia i nowe perspektywy, red. Barbara Bokus, Grace W. Shugar, Gdańsk: GWP 2007

Psychologia nauczania i uczenia się, red. Stanisław Kowalik, Warszawa : WN PWN 2011

Psychologia pozytywna w praktyce, red. P. Alex Linley, Stephen Joseph, red. Naukowa wydania polskiego Janusz Czapiński, Warszawa: WN PWN  2007

Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. Janusz Czapiński, Warszawa: WN PWN 2008

PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA Greene Thomas C.,  Fisher Jeffrey D.,  Bell Paul A.,  Baum Andrew,  przekład: Maria Lewicka, Tytus Sosnowski, Jacek Suchecki, Agnieszka Skorupka, Aleksandra Jurkiewicz, tytuł oryginału: Environmental Psychology, Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  Gdańsk 2004

Psychologia w perspektywie XXI wieku., red. Zdzisław Chlewiński, Andrzej E. Sękowski, TN KUL, Lublin 2004

Psychologia współczesna. Lepiej, więcej, przystępniej. Rathus Spencer A., przekład: prof. Bogdan Wojciszke, tytuł oryginału: Psychology in the New Millenium, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 

Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. Anna  Gałdowa, Wydawnictwo UJ, Kraków  2005

Psychopatologia okresu dorastania. Wybrane zagadnienia, red. Wioletta Radziwiłowicz i Anita Sumika, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Puchalska-Wasyl M., Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka, Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2006

Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, red. Małgorzata Fajkowska, Krystyna Drat-Ruszczak, Magdalena Marszał-Wiśniewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004

R -Z

Rathus S.A., Psychologia współczesna. Lepiej – więcej – przystępniej, przekład Bogdan Wojcieszke, GWP, Gdańsk 2004 

Reich W., Psychologia MS wobec faszyzmu, tłum. Ewa Drzazgowska, Magdalena Abraham-Diefenbach, Warszawa: Wydawnictwo ALETHEIA 2009

Resilience, red. Wioletta Junik, Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia 2011

Rzechowska E., Potencjalność w procesie rozwoju: mikroanaliza konstruowania wiedzy w dziecięcych interakcjach rówieśniczych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004 

Santorski J., Dobre życie, - The Best of Jacek Santorski, Warszawa: Jarosław Szulski&Dom Wydawniczy 2010

Schaffer H.R., Psychologia dziecka, przeł. Aleksander Wojciechowski,  red. naukowa Anna Brzezińska, WN PWN, Warszawa  2005

Schaffer, H.R. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, tłum. Marta Białecka-Pikul, Katarzyna Sikora, Kraków: Wydawnictwo UJ 2006.

Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków  2005

Skinner B.F., Behawioryzm, przeł. Piotr Skawiński, Sopot: GWP 2013

Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Poznań: Vesper 2011

Spendel Z., Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Sprenger R.K., Decyzja należy do ciebie! Wolność wyboru – przejmij odpowiedzialność za swoje życie, przeł. Mieczysław Dutkiewicz, Warszawa: MT Biznes 2009

Starzomska M., Anoreksja. Trudne pytania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006

Starzomska M., Psychologiczne dylematy wiary, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Stawecka A., Obraz siebie. Projekcja twórcza w wytworach plastycznych dzieci przewlekle chorych, Kraków: Wydawnictwo UJ 2014.

Stemplewska – Żakowicz K., O rzeczach widywanych na obrazach i opowiadaniach o nich historiach. TAT jako metoda badawcza i diagnostyczna, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 

Stengel R., Dzieje pochlebstw, czyli komplementy na sprzedaż, MUZA SA, Warszawa 2002

Strelau J., Temperament jako regulator zachowania z perspektywy półwiecza badań, GWP, Gdańsk 2006

Studencki R., Psychologia roztargnienia, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa: WAiP  2007

Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. Anna I. Brzezińska, Kinga Ober-Łopatka, Radosław Stec i Katarzyna Ziółkowska, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2007

Szarota P., Psychologia uśmiechu. Analiza kulturowa, GWP, Gdańsk 2006

Szpitalak M., Polczyk R., Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015

Środowisko, młodzież, zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży, red. Jan A. Malinowski, A. Zandecki, Toruń: Wydawnictwo  Edukacyjne „Akapit”  2007.

Świątkiewicz – Mośny M., Konstruowanie nowych tożsamości w warunkach globalizacji, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015

Teesson M., Degenhardt L., Hall W., Uzależnienia. Modele kliniczne i techiniki terapeutyczne dla terapeutów, GWP, Gdańsk 2005

Thorne B., Carl Rogers, przekład Ewa  Wojtych, GWP, Gdańsk  2006

Tkacz J., Bliźnięta. Poradnik dla rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Tokarz M., Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP, Gdańsk 2006

Trzódek J., Filozofie psychologii. Naturalistyczne i antynaturalistyczne podstawy psychologii współczesnej, Kraków: Wyd. UJ 2006

Tymochowicz P., Biblia skuteczności, Wrocław: Wydawnictwo TRANS 2007

Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Warszawa: WN SCHOLAR 2010

Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa, red. Anna Brzezińska, Sławomir Jabłoński, Marta Marchow, Wyd. Fundacji Humaniora , Poznań 2003

Vitz P.C., Psychologia jako religia. Kult samouwielbienia, tłumaczenie Piotr Olaf Żylicz, Łukasz Nowak, Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 2002 

Walsh K., Darby D., Neuropsychologia kliniczna Walsha, tłum. Barbara Mroziak, wyd. drugie zmienione w języku polskim, Gdańsk: GWP 2008

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Beata Cytowska, Barbara Wilczura, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Weiner B., Emocje moralne, sprawiedliwość i motywacje społeczne. Przeł. Zofia Mijakowska, Sopot: Smak Słowa 2012 

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistycznych teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2007

Wielkie teorie osobowości. Koniec czy początek? Red. Aleksandra Tokarz, Lublin-Nowy Sącz: TN KUL Jana Pawła II, WSB-Natioonal-Louis University w Nowym Sączu  2010

Wiśniewska-Kin M., Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć. Rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Witkowski T., Zakazana psychologia. Tom II, Warszawa: Wydawnictwo CiS 2013

Włodarski Z., Hankała A., Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka. Podręcznik  dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004 

Wokół psychomanipulacji, red. Elżbieta Zdankiewicz- Ścigała i Tomasz Maruszewski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej  „ACADEMICA” Warszawa 2003

Wood D., Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, tłum. Rafał Pawlik, Anna Kowalcze-Pawlik, Kraków: Wydawnictwo UJ 2006.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa:  WN PWN 2007

Wren K., Wpływ społeczny, tłum. Maria Kowalska, GWP, Gdańsk 2005

Wright R., Moralne zwierzę. Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni: psychologia a życie codzienne, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004

Wróbel Sz., Umysł, gramatyka, ewolucja. Wykłady z filozofii umysłu, WN Warszawa: PWN 2010

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, red. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2013

Wybrane problemy psychologii społecznej, red. Ewa Stanisławek, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa  2004

Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. Mirosława Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Zaburzenia zachowania u dzieci. teoria i praktyka, red. Artur Kołakowski, Sopot: GWP 2014

Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, red. Anna I. Brzezińska, Kinga Ober-Łopatka, Radosław Stec i Katarzyna Ziółkowska, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2007

Zielińska- Pękał D., Iluzje – interpretacje – iluminacje. O przekazie telewizyjnym – badacze i gimnazjaliści, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele, Wykłady plenarne wygłoszone na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005 roku, red. Maria Kielar-Turska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007.